Hỗ Trợ

V/v: Bảo lưu dữ liệu máy chủ S1 - Đông Giang Tạm Dừng Dịch Vụ

Hiện tại máy chủ đông giang đã hoạt động trong 1 quá trình dài từ khi khởi đầu máy chủ. tới bây giờ. cảm ơn tất cả các nhân sĩ đã và đang vẫn tiếp tục đồng hành cùng máy chủ

Hiện nay tình trạng S1 đã vắng người chơi số lượng còn rất ít. mà máy chủ cũng cày cấp qua xa so với các sever còn lại chính vì vậy BĐH quyết định phải bảo lưu dịch vụ dữ liệu nhân vật tại máy chủ S1 để chờ ngày đủ cơ sở sát nhập

Các trang bị, nhân vật, sẽ được giữ nguyên (trong 60 ngày gần đây nhất)

Chính thức bảo lưu vào lúc 9h00 ngày 10/3/2019 máy chủ sẽ tạm dừng hoạt động để bảo lưu toàn bộ nhân vật (trong 60 ngày gần đây nhất) tính từ 10/1/2019 - 10/3/2019 (trong thời gian này nhân vật sẽ được giữ lại toàn bộ)

Các bang hội đều sẽ bị hủy bỏ.


Thời gian dự kiến bảo lưu là 6 - 12 tháng tính từ ngày 10/3/2019.

Trân trọng thông báo gửi tới quý bằng hữu. vui lòng kiểm tra xem lại toàn bộ thông tin hân vật trước khi bảo lưu. (trong 60 ngày không login vui lòng login lại để cập nhật)

Sau thời gian trên BQT sẽ ko hỗ trợ về vấn đề dữ liệu sau ngày 10/3/2019 khi đã bảo lưu
Bài viết liên quan

1 nhận xét: