Hỗ Trợ

Giảm phần thưởng Quốc chiến + CTC (31/12/2018)

Thời gian qua đã 2 tháng trôi qua (60 ngày) không có tranh đấu bang hội chỉ có 1 bang hội chiếm giữ. theo quy định 3 tuần liên tiếp không có bang hội tham gia sẽ hủy bỏ thưởng BQT.

Kể từ sau bảo trì ngày 31/12/2018 tại máy chủ S1 Giảm 2 phần thưởng quốc chiến + CTC do không có bang hội tranh đấu. phần thưởng sẽ bị tạm giảm cho tới khi có hoạt động tranh đấu trở lại.


1. Hủy thưởng Quốc chiến
2. Hủy thưởng Công thành chiến

Áp dụng sau bảo trì..


Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét