Hỗ Trợ

Thay đổi số người tham gia Công thành Chiến [10/8/2018]

Role áp dụng thay đổi số người tham gia công thành chiến của 1 bang hội nhằm tránh lực lượng quá ngiêng gây mất cân bằng cho các bang hội

BQT sẽ áp dụng thử nghiệm role mới tại máy chủ S1 đầu tiên. do máy chủ không giới hạn về nhân số tham gia bang hội nhưng sẽ áp dụng giới hạn công thành chiến nhằm cân bằng số lượng bang hội.

Cụ thể như sau:

Công thành chiến 1 map bang hội có thể tham gia tối đa là 100 người.

Toàn bộ map bang hội có thể tham gia là 120 người.


Áp dụng kể từ khi thông báo!. Role hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm. sẽ phụ thuộc vào tình hình thay đổi của NPH.

Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét