Hỗ Trợ

Tẩy Luyện Chí Tôn Ấn Giám

Tẩy luyện chí tôn Ấn Giám.

Nhằm phục vụ và đa hợp ấn giám. cập nhật thêm tại NPC Lễ quan chức năng Tẩy Luyện chí tôn ấn giám.

Điều kiện tẩy luyện:

01 Chí tôn ấn giám (còn tối thiểu trên 7 ngày sử dụng)

3000 vạn lượng

=> Ngẫu nhiên nhận 1 chí tôn ấn giám trong 5 loại ấn giám, ngẫu nhiên thuộc tính chí tôn ấn giám. hạn sử dụng bằng với thời gian sử dụng còn lại của ấn giám cũ.

Hình ảnhThuộc tính OP
Thuộc tính tăng giảm ngẩu nhiên
Thuộc tính tăng giảm ngẩu nhiên
Thuộc tính tăng giảm ngẩu nhiên
Thuộc tính tăng giảm ngẩu nhiên
Thuộc tính tăng giảm ngẩu nhiên

Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét