Hỗ Trợ

Yêu Cầu Chạy Autoupdate.exe - Sau Bảo Trì 8h30 - 04/01/2018.

Thân chào quý bằng hữu. kể từ 8h30 ngày mai (bảo trì định kỳ). cũng là lúc máy chủ bảo dưỡng hệ thống game. để có thể chơi được game vui lòng thao tác như sau.


Sau khi bảo trì yêu cầu thoát hết game đang chơi chạy Autoupdate.exe 2 lần để cập nhật lại dữ liệu vào game. (nếu không sẽ không thể vào game).Chú ý: Phải thoát hết cửa sổ game đang chơi thì chạy Autoupdate.exe mới có tác dụng. Sau khi cập nhật xong nhân sĩ Bấm Đăng Nhập để vào game bình thường.

Mẹo: Nếu muốn vào lối tắt không cần mở Autoupdate quý nhân sĩ vào mục cài game 
click file 1game để vào thẳng game. (không thể click Game.exe để vào như cũ được mà thay vào đó là click file 1Game)Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét