Hỗ Trợ

14/12/2017: Thay Đổi Cấu Trúc + Thời Gian Liên Đấu

Kể từ tháng liên đấu 12 này. thay đổi cấu trúc tính năng liên đấu nhằm phù hợp hơn giúp sinh động tính năng liên đấu và cải cách.

Thời gian liên đấu từ ngày 8 - 28  hàng tháng.

Từ thứ 2 -> 5 có 4 trận liên đấu (18h00 - 19h00)

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật có 8 trận liên đấu (18h00 - 19h00) (21h00 - 22h00)

Liên đấu cấm thêm vật phẩm Máu Tống Kim (ngũ hoa ngọc lộ đặc biệt).Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét