Hỗ Trợ

Tiến hành hủy bỏ phần thưởng TĐ vào tối thứ 7 và CN


Tiến hành hủy bỏ phần thưởng tiền đồng vào tối thứ 7 và CN của trận tống kim lúc 20h00. áp dụng bắt đầu kể từ tuần này. 26/8/2017.


Lý do: Phần thưởng mang giá trị khích lệ tinh thần nhân sĩ, nhưng hiệu quả đạt không cao, gây tình trạng spam lạm dụng tính năng gây mất hình ảnh về mặt nội dụng mà BQT muốn gửi gắm. nay hủy bỏ và tắt tính năng nhận Tiền đồng đối với tính năng trên.Trân trọng!

Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét