Hỗ Trợ

29/6/2017: Cập nhật đổi 30k HHL + 01 BHL = XXL tại NPC đổi hành hiệp

Sau khi khảo sát và chắt lọc ý kiến BQT rất cảm ơn các bạn đã có ý kiến phản hồi tới BQT thời gian qua. cảm ơn quý nhân sĩ luôn đồng hành cùng BQT trong suốt 4 năm qua. 

Thời gian cập nhật: Sau bảo trì sáng thứ 5 ngày 29/6/2017.

Cập nhật tại NPC đổi hành hiệp lệnh. 

Cập nhật đổi 30k HHL + 01 BHL = XXL tại NPC đổi hành hiệp (ko giới hạn lần đổi)


Trân trọng!

Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét