Hỗ Trợ

Thay đổi Kick hoạt trang bị Thiên Tử + Huynh Đệ

Thân chào quý nhân sĩ sau 1 thời gian tích cực nhận được sự đóng góp từ quý nhân sĩ. Đội ngũ team đã không ngừng miệt mài tìm tòi. decode compele thành công 2 trang bị vốn cực quý hiếm và giá trị để nâng tầm giá trị của nó. cũng như tiện cho việc buid đồ giúp nhân sĩ ngày 1 phát triển nhân vật mình hơn.

Cụ thể như sau:  (thời gian áp dụng 20/5/2017) sau khi update.

Yêu cầu: Thoát Game Chạy Autoupdate.exe cập nhật lại Clinet Game!

Khi sử dụng 2 nhẫn Thiên Tử + Đế Hoàng (Nhẫn mua = điểm liên đấu) thì sẽ kick hoạt toàn bộ trang bị mặc trên người 8 món còn lại.

Khi sử dụng cặp Huynh Đệ Đồng Tâm Chi Liên + Huynh Đệ Ngọc bội (mua = điểm liên đấu) thì sẽ kick hoạt toàn bộ trang bị mặc trên người 8 món còn lại.


Lưu ý: nếu chỉ có 1 trong 2 thứ thì sẽ không kick hoạt, chỉ khi đồng bộ nó mới có thể kick hoạt thứ kia.


Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét