Hỗ Trợ

KỸ NĂNG 180 - Thất Truyền Thập Nhất Phái.

Võ học vốn vô biên không giới hạn, khi công lực đủ tinh thâm, đồng đạo sẽ bắt đầu lĩnh ngộ tinh túy trong võ học để tiến đến một cảnh giới mới với những tuyệt kỹ thất truyền mang uy lực vô song, hiệu dụng thần kỳ...

Thời gian cập nhật: Sau bảo trì 10/4/2017. sáng thứ 2 
Yêu cầu:   Thoát hết cửa sổ Game Chạy Autoupdate.exe để cập nhật dữ liệu máy chủ

Mật tịch & Tu Chân Đơn

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Miễn Phí: Kỹ năng cấp 180
Mật Tịch Chinh Chiến Bát Phương
 • Nguồn gốc: Tham gia tính năng và sự kiện.
 • Tính năng: (có thể rớt Bí kíp 180)
 • * Tham Gia Vượt Ải gặp Ải Đặc Biệt (tỉ lệ cao)
 • * Tham Gia Săn Boss HKMP (tỉ lệ cao)
 • * Tham Gia Kiếm Gia
 • * Tham Gia Viêm Đế Bảo Tàng
 • * ... Cập nhật thêm.
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng học được kỹ năng cấp 180 tương ứng với môn phái của nhân vật.
 • Giới hạn: Mỗi nhân vật tối đa sử dụng 1 mật tịch kỹ năng 180 tương ứng môn phái.
 • Điều kiện sử dụng: Đẳng cấp trùng sinh 3 trở lên
 • Sử dụng kỹ năng: Đẳng cấp 150 trở lên,kĩ năng mới có thể sử dụng và phát huy tác dụng.
 • * Được phép chuyển phái khi chuyển phái hệ thông sẽ tự động giữ nguyên % luyện skil và cấp độ của skill.
 • Lưu ý: Nhân sĩ nên chụp hình ảnh hoặc quay videos Skil 180 lại trước khi chuyển phái đề phòng điều kiện nếu xẩy ra lỗi GM sẽ lấy hình ảnh bằng chứng để có thể hỗ trợ.
Võ Lâm Miễn Phí: Kỹ năng cấp 180
Mật Tịch La Hán Kim Thân
Võ Lâm Miễn Phí: Kỹ năng cấp 180
Mật Tịch Hấp Tinh Trận
Võ Lâm Miễn Phí: Kỹ năng cấp 180
Mật Tich Sâm La Độc Hải
Võ Lâm Miễn Phí: Kỹ năng cấp 180
Mật Tịch Ba La Tâm Kinh
Võ Lâm Miễn Phí: Kỹ năng cấp 180
Mật Tịch Huyền Băng Vô Tức
Võ Lâm Miễn Phí: Kỹ năng cấp 180
Mật Tịch Ô Y Quyết
Võ Lâm Miễn Phí: Kỹ năng cấp 180
Mật Tịch Liệt Hỏa Phẫn Thiên
Võ Lâm Miễn Phí: Kỹ năng cấp 180
Mật Tịch Chân Võ Thất Triệt
Võ Lâm Miễn Phí: Kỹ năng cấp 180
Mật Tịch Thiên Cang Khí Kính

Võ Lâm Miễn Phí: Kỹ năng cấp 180
Mật Tịch Hiên Viên Kiếm

Tu Chân Đơn cấp 1
80
 • Nguồn gốc: Tham gia tính năng và sự kiện.
 • Tính năng: (có thể rớt Tu Chân Đơn 180)
 • * Tham Gia Vượt Ải gặp Ải Đặc Biệt
 • * Tham Gia Săn Boss HKMP
 • * Tham Gia Kiếm Gia
 • * Tham Gia Viêm Đế Bảo Tàng
 • * ... Cập nhật thêm.
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng tăng ngẫu nhiên độ tu luyện của kỹ năng cấp 180:
1
đến
300

Kỹ năng cấp 180


        Cách nhận: Sử dụng mật tịch kỹ năng 180 học được.
Chỉ có thể sử dụng mật tịch kỹ năng môn phái hiện tại của nhân vật. (ví dụ: Nhân vật thuộc môn phái Thiếu Lâm thì chỉ có thể sử dụng mật tịch kỹ năng 180 của Thiếu Lâm - La Hán Kim Thân, không thể sử dụng của môn phái khác).
Mỗi cấp kỹ năng 180 sẽ có từng mốc điểm tu luyện để lên cấp tiếp theo.
Danh sách kỹ năng:
Môn pháiKỹ năngCông dụng
Thiếu LâmVõ Lâm Miễn Phí: Kỹ năng cấp 180
La Hán Kim Thân
Bị tấn công có tỷ lệ xuất  chiêu Minh Cảnh Vô Đài phản đòn sát thương.
Thiên VươngVõ Lâm Miễn Phí: Kỹ năng cấp 180
Chinh Chiến Bát Phương
Bị tấn công có tỷ lệ xuất  chiêu Du Long Chân Khí miễn dịch trạng thái gây hại.
Nga MyVõ Lâm Miễn Phí: Kỹ năng cấp 180
Ba La Tâm Kinh
Khi tấn công có tỷ lệ sử dụng Từ Hàng Phổ Độ cấp độ tương ứng.
Thúy YênVõ Lâm Miễn Phí: Kỹ năng cấp 180
Huyền Băng Vô Tức
Bị tấn công có tỷ lệ xuất  chiêu Dung Tuyết Vô Tung tự động ẩn thân.
Côn LônVõ Lâm Miễn Phí: Kỹ năng cấp 180
Thiên Cang Khí Kính
Bị tấn công có tỷ lệ xuất  chiêu Tiên Thiên Cương Khí: gia tăng Lưỡng Nghi Chân Khí và bỏ qua lôi phòng của đối thủ.
Võ ĐangVõ Lâm Miễn Phí: Kỹ năng cấp 180
Chân Võ Thất Triệt
Bị tấn công có tỷ lệ xuất  chiêu Âm Dương Khí Quyết khiến sát thương chuyển hóa thành nội lực.
Ngũ ĐộcVõ Lâm Miễn Phí: Kỹ năng cấp 180
Sâm La Độc Hải
Khi tấn công có tỷ lệ sử dụng Hồn Nhật Tùng Sinh cấp độ tương ứng.
Đường MônVõ Lâm Miễn Phí: Kỹ năng cấp 180
Hấp Tinh Trận
Có tỷ lệ xuất hiện trạng thái bỏ qua tất cả sát thương khi sinh lực còn 25%.
Thiên NhẫnVõ Lâm Miễn Phí: Kỹ năng cấp 180
Liệt Hỏa Phẫn Thiên
Bị tấn công có tỷ lệ xuất  chiêu Ma Âm Vu Hồn.
Cái BangVõ Lâm Miễn Phí: Kỹ năng cấp 180
Ô Y Quyết
Bị tấn công có tỷ lệ xuất  chiêu Thiên Hành Khí Công: gia tăng Hỗn Thiên Khí Công và bỏ qua hỏa phòng của đối thủ.
Hoa Sơn
Hiên Viên Kiếm
Có tỷ lệ tăng thêm +25% Tấn công Chí Mạng khi sinh lực còn 25%.

Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét