Hỗ Trợ

Thông Báo: Về Lỗi hiển thị trang bị Minh Phượng Hoa Sơn (Kiếm)

Trang bị hoa sơn kiếm cụ thể là trang bị (Minh phượng). hiện tại nhận thấy 1 lỗi lớn làm đánh lừa quý nhân sĩ cụ thể trang bị Set Minh phượng Hoa Sơn kiếm. khi đổi ra tại NPC thợ rèn thần bí trang bị thuộc tính đều Max Option. 

Tình trạng này là do không đồng bộ phía cliet game Update. vì vậy thông báo đến những quý nhân sĩ chơi phái Hoa sơn sỡ hữu trang bị Minh phượng vui lòng Chạy update để cập nhật lại dữ liệu máy chủ. nhằm hiển thị chính xác trang bị hiện có và các dòng thuộc tính Option của trang bị mình 1 cách chính xác nhất, để có thể build cho mình 1 bộ trang bị tốt nhất.

Thời gian yêu cầu chạy cập nhật: 17h15 ngày 16/02/2017.

Cụ thể như sau để các bạn chơi Hoa sơn nắm rõ các thuộc tính đặc biệt của máy chủ.

1. Vũ Khí + Áo + Nón (Hiển thị dòng 6 chuẩn option Thời gian trì hoãn)
Min 15% - Max là 20%
2. Các trang bị có dòng Xác xuất hóa giải sát thương.
Min 4% - Max là 5%

Điều kiện: Thoát hết cửa sổ game - Mở Autoupdate.exe để cập nhật lại cliet dữ liệu game 1 cách chính xác nhất và đồng bộ.Lưu ý: Những nhân sĩ không chạy Autoupdate.exe quý nhân sĩ có thể nhìn thấy trang bị VD: Max tốc độ đánh 126% tuy nhiên khi sử dụng chiến đấu nó chỉ có tác dụng là 102% hoặc (là thuộc tính option gốc chính xác của nó). Vì vậy để chính xác yêu cầu nhân sĩ chơi phái Hoa sơn chạy cập nhật lại. trước khi tiền hành Trùng luyện trang bị Hoa Sơn của mình.
                                                                                                            Trân trọng công cáo!

Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét