Hỗ Trợ

Cập nhật trang bị mới + Shop Liên đấu. [09/02/2017]

 

Kể từ ngày 9/2/2017. BQT AEVOLAM tiến hành cập nhật thêm trang bị mới và shop liên đấu mới. đẻ giúp quý chư vị hiểu rõ hơn. cập nhật như sau.

Shop liên đấu cập nhật thêm trang bị: Tất cả trang bị tại Shop đều có thời hạn 270 ngày sử dụng Điểm yêu cầu đổi 30.000 điểm vinh dự.
Long Đảm 40%Cuồng Lan 5%

Huynh Đệ Song Hành Ngọc Bội HỏaHuynh Đệ Song Hành Ngọc Bội (Thổ)
Trang Bị mớiGiải Thích


Trang Bị Có Skill khi sử dụng hiệu ứng tác động lên cơ thể nhân vật bị đánh.
Người Bị đánh trúng sinh bị đứng yên 3S . không thể di chuyển cũng như đánh trả.

Xác xuất trọng kích có nghĩa lượng dame của nhân vật sẽ được dồn dame lên tối đa 1 lần. thay vì như bình thường lượng dame sẽ nhảy theo từng đợt.

Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét