Hỗ Trợ

Thông tin về Trùng Sinh 4 Và Kỹ năng Sau khi Trùng sinh

Thông tin chi tiết về việc Trùng Sinh 4 được thể hiện trong những nội dung sau:
lotrinhjx07

Các quyền lợi khi Trùng Sinh

  • Khi sử dụng Bát Thuật Chân Kinh sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong 8 kỹ năng dưới đây:
6
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể sở hữu 1 kỹ năng, nếu muốn đổi sang kỹ năng khác thì cần phải tẩy tủy và sử dụng lại Bát Thuật Chân Kinh.
  • Từ cấp 100 trở lên, cứ mỗi 5 cấp thì các nhân vật đã Trùng Sinh 4 sẽ nhận được 1 “điểm kỹ năng Trùng Sinh 4”.
7
  • Mỗi nhân vật chỉ được nhận tối đa 20 “điểm kỹ năng Trùng Sinh 4”.
  • Nhân vật có thể sử dụng điểm này để tăng vào 8 kỹ năng ở trên.

Tẩy Điểm Kỷ Năng mới

NPC Liên quan: Bắc Đẩu Lão Nhân.
Điều kiện tẩy tủy: Cần 1 Bắc Đẩu Tẩy Tủy đơn ( mua ở Bảo Vật) và 1.000 vạn lượng (chỉ tẩy tủy cho các điểm kỹ năng Trùng Sinh 4, không tẩy các điểm kỹ năng khác).
Mục đích: Phải tẩy tủy để giữ lại số “điểm kỹ năng Trùng Sinh 4”, sau đó mới có thể học được kỹ năng khác.
BQT  Kính Bút

Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét