Hỗ Trợ

Thay Đổi Lưu Rương Mới + Thần Hành Phù Cập Nhật [04/8/2016]

Thay Đổi Lưu Rương Mới:

Thời gian bảo trì: 8h30 - 9h00 ngày 04/8/2016.

Lưu rương được thay đổi như sau: áp dụng từ sau bảo trì ngày 04/8/2016

Lưu 1: Thành Đô, Phượng Tường, Đại lý

Lưu 2: Tương Dương, Dương Châu

Lưu 3: Biện Kinh, Lâm An

Tất cả các map train các bạn lưu bằng 3 cách lưu tương ứng với tất cả thành thị trên.

VD: Trường Bạch Sơn Bắc, Trường Bạch Sơn Nam có thể lưu rương ở Biện Kinh và cả Lâm An.

Chỉ khi lưu đúng map train các bạn sẽ có thể trở lại địa điểm cũ và không bị mất PT. nếu khác sẽ bị mất PT và không thể quay lại điểm củ. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thêm Map CTC vào Thần Hành Phù:

Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét